Podmínky zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES A JINÝCH WEBOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Tato internetová stránka („Stránka“) je provozována společností HERO CZECH s.r.o., se sídlem Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 27114121, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 97286 („Správce“ nebo „My“) za účelem poskytování služeb uživatelům Stránky („Uživatel“ nebo „Vy“).

Tato Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií („Informace“ nebo „Prohlášení“) vysvětluje, jak prostřednictvím webových technologií zpracováváme osobní údaje o Vás. Toto Prohlášení obsahuje zejména, (i) jaké webové technologie může tato Stránka používat, (ii) jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jakým způsobem tyto údaje získáváme, (iii) jakým způsobem a za jakými účely tyto údaje používáme a zpracováváme, (iv) komu a kam tyto údaje případně předáváme a (v) jak tyto údaje chráníme a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním.

Toto Prohlášení můžeme v průběhu času aktualizovat. Na Stránce budou uveřejněna vždy aktuální verze tohoto Prohlášení.

Jaké webové technologie může tato Stránka používat:

My stejně jako určité třetí strany, které poskytují obsah, reklamu či jiné funkcionality na naší Stránce, můžeme používat různé technologie k získání a zpracování údajů, když navštívíte Stránku, a tyto mohou zahrnovat cookies a další technologie.

Cookies
Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci, a pomáhají nám porozumět, která část naší Stránky je nejvyhledávanější, a analyzovat chod Stránky. Cookies mohou pocházet od nás („first party cookies“) nebo i od třetích stran, jejichž služby využíváme („third party cookies“).

Analytické skripty

Analytické skripty jsou malé části počítačového kódu, prostřednictvím kterých je možné sledovat Uživatele a jeho chování na Stránce. Může se jednat o základní sledování, zda Uživatel navštívil stránku, až po pokročilé sledování jako například přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Analytické skripty mohou poskytovat získané informace třetí straně – poskytovateli počítačového kódu.

Jak si můžete nastavit ochranu Vašich osobních údajů:

Při otevření naší Stránky se Vám zobrazí okno nazvané „Nastavení ochrany osobních údajů“. V tomto okně si můžete vybrat jakým způsobem a v jakém rozsahu budou shromažďovány a zpracovávány Vaše osobní údaje.

Nastavení ochrany osobních údajů lze spravovat podle kategorií služeb nebo jednotlivě podle samostatných služeb.

Kategorie se dělí takto:

Nezbytné – obsahuje služby Google Tag Manager a Usercentrics Consent Management Platform;

Marketing – obsahuje služby Adform, DoubleClick Ad, Facebook Pixel, Google Ads a Sklik;

Statistika – obsahuje službu Google Analytics.

 

Kategorie Nezbytné je nastavena povinně jako Vámi odsouhlasená. Pokud nesouhlasíte s poskytnutím a zpracováním osobních údajů prostřednictvím služeb v kategorii Nezbytné, prosíme nevstupujte na Stránku.

 

Kategorie Marketing a Statistika jsou volitelné a můžete si tedy zvolit, zda je odsouhlasíte jako celek nebo vyberete jednotlivé služby v těchto kategoriích a odsouhlasíte jenom Vámi vybrané služby.

 

U každé jednotlivé služby si můžete zobrazit informace obsahující:

  1. popis služby,
  2. zpracovatele osobních údajů,
  3. kontaktní údaje na pověřence osobních údajů,
  4. účely zpracování osobních údajů,
  5. použité technologie při zpracování osobních údajů,
  6. shromažďované (zpracovávané) osobní údaje,
  7. právní základ zpracování,
  8. místo zpracování osobních údajů,
  9. doba uchovávání osobních údajů,
  10. příjemce osobních údajů.

 

Ostatní informace

Z důvodu technického zajištění Stránky pro Správce osobní údaje zpracovává obchodní společnost Dentsu Creative Czech Republic s.r.o., sídlem Argentinská 1610/4, 170 00 Praha, IČO 01721224, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 210940.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích internetových stránek, na které vedou hypertextové odkazy na Stránce. Neneseme odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů na externích stránkách. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány jako služba Uživateli a jsou přístupné na Vaše vlastní nebezpečí.

Abychom zajistili maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo před neoprávněnými změnami, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme vhodná organizační a technická opatření zahrnující fyzické, elektronické a řídicí postupy k ochraně a zajištění informací, které o Vás shromažďujeme prostřednictvím této Stránky. Vaše osobní údaje jsou šifrovány a chráněny certifikátem SSL.

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na adrese https://www.sunar.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.